Bildgåtan återuppstår efter 9 år!

Kan du lista ut var någonstans bilden är tagen?

Om du tror dig veta var bilden är fotograferad, skicka in en epost till adressen nedan!

Ett ex av tidskriften Periferi utlottas bland de som svarar rätt!

Sista augusti = deadline!

Då kanske det kommer en ny bildgåta om intresse verkar finnas!


bildgatan@riddarhyttan.nu

andersson kulturproduktion